Nieuws

Zoek op de site

11/06/2018 - Innoveren om technisch talent te ontwikkelen

Dat het aanbod “technisch talent” op de arbeidsmarkt vandaag onvoldoende is om de grote vraag te behappen, zal niemand meer verbazen. Deze groeiende krapte zorgt ervoor dat bedrijven op zoek dienen te gaan naar alternatieve, creatieve oplossingen om hun productie- of bedrijfsproces niet in het gedrang te brengen. We gingen luisteren bij Sarah Craeymeersch, Learning & Development Officer bij Logi-technic hoe zij hier innovatief op inspelen. 

Technical talent wanted! 

“Logi-technic is al 19 jaar dé referentie in technical outsourcing. Met 550 ervaren medewerkers en 7 filialen bedienen we een breed gamma aan klanten in Vlaanderen en Wallonië. Onze klanten doen beroep op Logi-technic omwille van de kwalitatieve en flexibele oplossingen.”, weet Sarah. “Om deze verwachtingen in de huidige arbeidsmarkt blijvend waar te maken zet Logi-technic vol in op veiligheid, opleiding en bijscholing van zijn technische medewerkers. Want wanneer het technisch talent niet op de arbeidsmarkt te vinden is; dan gaan we zelf medewerkers opleiden in onze Logi-technic Academy en er technische toppers van maken.”.

Hire for attitude, train for skill

“De filosofie van de Logi-technic Academy is hire for attitude, train for skill.  Veel goesting, attitude en motivatie zijn de basisvoorwaarden om deel te kunnen worden van onze groene Logi-technic family.”, weet Sarah nog toe te voegen. “Samen met de VDAB hebben we een innovatief pilootproject opgestart waarbij we technisch potentieel verder bijsturen om vervolgens een echte Top-tech te worden. Deze aan te leren technische competenties worden in concrete leerdoelen en ankerpunten vastgelegd op maat van elke nieuwe medewerker.”.

Quick learn, quick win

Het DNA van de Logi-technic techniekers is pragmatisch en hands-on en dit wordt verder doorgetrokken binnen de Logi-technic Academy. “We focussen op praktijkgerichte en onmiddellijk toepasbare opleidingen, geen schoolbanken noch een overload aan theorie. De Logi-technic Academy traint de medewerker in een 1-op-1 en zo wordt kennis ook in de praktijk gezet.” 
Door deze opleiding op maat van het individu innoveert Logi-technic om zich te wapenen tegen de krapte aan technisch talent op de arbeidsmarkt en geven ze gemotiveerde mensen de kans om door te groeien in de wondere wereld van techniek.

Over Logi-technic:
Logi-technic is al 19 jaar dé Belgische referentie in technical outsourcing. We ondersteunen onze klanten binnen de volgende activiteiten: Industrie, Field Services, Facility Management, Building en Infra. Logi-technic zet in zijn gehele denken en doen steeds de medewerker centraal. Dit zorgt ervoor dat onze klanten zich kunnen focussen op hun core-business, terwijl wij instaan voor de opvolging en begeleiding van onze technieker bij de klant.
Logi-technic maakt deel uit van de groep “House of HR”; waar onder andere ook de bedrijven Accent Jobs en het engineering outsourcing bedrijf Tec toe behoren.

Meer info op www.logi-technic.be of contacteer Sarah Craeymeersch op 0474/09.16.3711/06/2018 - Innover pour développer des talents techniques

Le fait que l'offre de «talents techniques» sur le marché du travail soit actuellement insuffisante pour faire face à la forte demande ne surprendra plus personne. Cette manque croissante fait en sorte que les entreprises doivent rechercher des solutions alternatives et créatives pour s'assurer que leur processus de production ou d'affaires peuvent continuer. Nous sommes allés écouter Sarah Craeymeersch, responsable de l'apprentissage et du développement chez Logi-technic, pour savoir comment ils prévoient cette innovation.

Talent technique Wanted!

"Logi-technic est la référence en outsourcing technique depuis 19 ans. Avec 550 collaborateurs expérimentés et 7 agences, nous servons un large éventail de clients en Flandre et en Wallonie. Nos clients font appel à Logi-technic en raison des solutions qualitatives et flexibles », explique Sarah. «Afin de continuer à répondre à ces attentes sur le marché du travail actuel, Logi-technic se consacre à la sécurité, à la formation et à l'amélioration des compétences de son personnel technique. Parce que le talent technique ne peut pas être trouvé sur le marché du travail; Ensuite, nous formerons nos propres employés à notre Académie Logi-Technic et fabriquerons des spécialistes techniques. "

Hire for attitude, train for skill

"La philosophie de l'Académie Logi-technique est « Hire for attitude, train for skill ». Beaucoup d'enthousiasme, d'attitude et de motivation sont les conditions de base pour faire partie de notre famille verte Logi-technic. », Ajoute Sarah. "En collaboration avec le VDAB, nous avons lancé un projet pilote innovant dans lequel nous ajustons davantage le potentiel technique pour devenir un véritable Top-tech. Ces compétences techniques à apprendre sont définies dans des objectifs d'apprentissage concrets et des points d'ancrage adaptés à chaque nouvel employé. "

Quick learn, quick win

L'ADN des techniciens Techni de Logi est pragmatique et pratique, et cela se prolonge au sein de l'Académie Logi-technique. "Nous nous concentrons sur des cours axés sur la pratique et immédiatement applicables, pas de pupitres d'école ni une surcharge de théorie. L’Academy Logi-technic forme le salarié dans un cadre « 1-to-1 » et de cette façon, la connaissance est mise en pratique. "
Grâce à cette formation adaptée à l'individu, Logi-technic innove pour se prémunir contre la manque de talents techniques sur le marché du travail et donne aux personnes motivées l'opportunité de grandir dans le monde merveilleux de la technologie.


À propos de Logi-technic:

Logi-technic est la référence belge en outsourcing technique depuis 19 ans. Nous soutenons nos clients dans les activités suivantes: Industrie, Field Services, Facility Management, Bâtiment et Infra. Le focus de Logi-technic est de mettre l’employé à la première place. Cela garantit que nos clients peuvent se concentrer sur leur activité principale, tandis que nous sommes responsables du suivi et de la supervision de notre technicien chez le client.
Logi-technic fait partie du groupe "House of HR"; qui comprend également les entreprises Accent Jobs et la société en outsourcing d’ingénieur Tec.

Plus d'infos sur www.logi-technic.be ou contactez Sarah Craeymeersch au 0474 / 09.16.37


17/11/2017 - Logi-technic in FM Magazine


17/11/2017 - Logi-technic dans FM Magazine

 


06/11/2017 - Logi-technic goes Pink op Pink Monday!

PINK MONDAY!

Vrouwen die na borstkanker weer aan het werk gaan, verdienen steun en begrip. Om hun nieuwe start makkelijker te maken, organiseert Logi-technic dit jaar voor het eerst een Pink Monday. Op zo’n Pink Monday, de symbolische tegenhanger van een “blue monday”, vraagt een bedrijf z’n medewerkers om zo veel mogelijk roze kleding te dragen. Het doel: de vrouwen zelf, hun werkgevers, collega’s en familieleden informeren en sensibiliseren.

Op Pink Monday worden onze logo's voor een dag roze, dragen we roze accessoires én verloten we een Pink Monday cadeau aan de origineelste foto.

Het concept "Pink Monday" is een initiatief van Pink Ribbon waarbij ze de aandacht vestigen op de re-integratie van werknemers en zelfstandigen met borstkanker. Door middel van informatiebrochures willen ze iedereen - werknemer, werkgever, zelfstandige, collega, zorgverleners, vrienden en familie - informeren over hoe iemand zich voor of na borstkankerbehandelingen zich terug als een vis in het water kan voelen op de werkvloer. Meer info via http://www.pink-ribbon.be/nl

 

Logi-technic goes Pink op Pink Monday!