Troeven

Zoek op de site

Logi-technic Partnership Voordelen

Er bestaan genoeg goede redenen om werk "uit te besteden". 

Focus op de hoofdactiviteit: Zich concentreren op wat werkelijk strategisch is.  Gedaan met kostbare tijd te besteden aan recruteren, opleiden en administratieve taken.

Beroep doen op de beste specialisten in een bepaald domein: Activiteiten die steeds vaker worden uitbesteed zijn technische aangelegenheden, montage, onderhoud, installaties.  Soms ontbreken in een bedrijf de vereiste bekwaamheden of capaciteit voor een bepaalde functie.  Dan biedt outsourcing met Logi-technic soelaas.

Meer flexibiliteit: Dit is een andere troef van uitbesteding bij schommelingen in het arbeidsvolume en dus in het vereiste aantal medewerkers.  Logi-technic kan zich makkelijker aanpassen aan een gewijzigde strategie.  Problemen zoals afwezigheid wegens vakantie, ziekte of andere tijdelijke niet-beschikbaarheid van intern personeel zijn niet langer uw zorg.

Kosten en controle: Bovenal laat outsourcing toe kosten verbonden met de uitbestede functie, infrastructuur en proces beter te controleren.  Het doel is ook de vaste loonkosten om te zetten in meer voordelige variabele kosten.  Op termijn zullen de kosten verbonden met de outsourcing lager zijn dan de interne kosten.

Technische Outsourcing

Een vereiste van goede uitbesteding is samenwerken met een betrouwbare partner die een expert moet zijn in zijn domein. Met Logi-technic kiest u voor een vaste waarde in zijn segment en kunt u profiteren van de diverse voordelen die outsourcing met zich meebrengt.

Steeds de juiste persoon op de juist plaats. Voor opstart wordt steeds een nauwkeurige beschrijving van de opdracht opgemaakt zodat u kunt rekenen op mensen met de juiste vaardigheden en ervaring.

Professionele ondersteuning. Onze medewerkers worden stuk voor stuk aangestuurd en begeleid door projectleiders met jarenlange ervaring en kennis in uw sector.

Veiligheid. Logi-technic is VCA**-gecertificeerd, u kunt rekenen op technici die naast het VCA**-certificaat ook over de nodige attesten beschikken zoals rolbrug, hoogtewerker, heftruck, BA4/BA5,… Dit alles ondersteund door een eigen preventiedienst.

Klantgerichtheid. Logi-technic is een serviceverlenend bedrijf van wie de medewerkers zich ervan bewust zijn dat de invulling van uw verwachtingen steeds het uiteindelijke doel is.

Opleidingen. Wij investeren continu in opleidingen voor onze medewerkers. Naast veiligheidsopleidingen voorzien wij ook opleidingen lastechnieken, HACCP voor de voedingsnijverheid, elektronica,…

Flexibiliteit. Naargelang uw behoeften en planning kunnen wij ons aanpassen in aantal medewerkers, profiel van de medewerkers of locatie van de projectplaats.

Uitrusting. Elke medewerker is uitgerust met een individuele werkkoffer en aangepaste veiligheidskledij. Wij kunnen desgewenst ook zorgen voor lasapparatuur, takels, ladders, stellingen, vallijnen of ander specifiek gereedschap.

Kostenbesparend. U werkt steeds met het juiste aantal technici, met de juiste vaardigheden én u betaalt dus enkel voor effectief geleverde prestaties.

Geheimhouding. We verbinden ons ertoe de meest absolute discretie te bewaren aangaande de door u toegepaste processen, technieken en know how.