Werkwijze

Zoek op de site

Logi-technic Betrouwbare Partner

Outsourcing wordt steeds vaker aangewend in industrie, infrastructuur en building sector.  Niet iedereen is er mee vertrouwd.  Het is  belangrijk dat de vertrouwelijkheid gegarandeerd wordt in een waterdicht contract.  Dit is de basis van een langdurige en vruchtbare samenwerking. 

Logi-technic voor Grote en Kleine Bedrijven

Outsourcing zal naargelang de onderneming (grootte, bedrijfscultuur...) verschillend worden toegepast.  Sinds enkele jaren besteden kleine en grote bedrijven verschillende opdrachten uit.  Outsourcing dient met inzicht opgebouwd te worden.  Ze moeten berusten op een vertrouwensrelatie ("bedrijf-dienstverlener") en een gedetailleerde overeenkomst die de behoeften van de klant, de doelstellingen van de dienstverlener, de voorwaarden en controlemiddelen bepaalt.  Een succesvolle uitbesteding vereist immers dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide partijen vastgelegd worden.  Logi-technic voorziet dan ook opdracht opvolging en evolutiegesprekken door de Logi-technic projectleiders.  Deze momenten laten toe het volledig werk te evalueren, eventueel doelstellingen te optimaliseren en het partnership op lange termijn te bevestigen.

Algemene voorwaarden