VCA

Wat is VCA**?

VCA-certificatie gebeurt volgens een VGM-veiligheidschecklist voor organisaties die werkzaamheden uitvoeren met hoog risico. Op deze manier wordt er gegarandeerd dat het bedrijf als de externe onderaannemer het uitbestede werk zodanig uitvoert dat de veiligheid, de gezondheid en het milieu niet in gevaar komen. Logi-technic verzekerd dus te allen tijde dat zowel eigen medewerkers als een contractor steeds conform de VCA-richtlijn werkt en denkt.

Waarom kiezen we bij Logi-technic voor een VCA** normering?

Wie succesvol wil zijn, moet klanten aantrekken en behouden. Onze klanten zijn voor Logi-technic na onze eigen medewerkers het allerbelangrijkste, gezien veiligheid en kwaliteit hand in hand gaan binnen de organisatie is het behalen en onderhouden van deze normering een must en is iedere medewerker, in eender welke functie of hoedanigheid een belangrijke schakel in het volledige verhaal. Inmiddels is de VCA-norm in tal van industriële branches verplicht gesteld. Steeds vaker maken onze klanten werk van een veiligere werkomgeving. Niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor extern personeel en onderaannemers. Het eindresultaat moet altijd van goede kwaliteit zijn, gerealiseerd door professionele en veiligheidsbewuste mensen.

Hoe verloopt dit intern binnen de organisatie?

In de organisatie vindt maandelijks met alle verantwoordelijken en medewerkers (back office) een safety-meeting plaats waar safety-topics worden besproken en aangekaart. Dit met de nadruk op advies en implementatie van VCA,Codex, AREI, ARAB,… Om het veiligheidsbewustzijn hoog te houden vindt maandelijks een toolbox-meeting plaats met bijhorende kennistestvragen om af te toetsen of de kennis en boodschap van de toolbox is overgekomen en gekend is bij de medewerker. Met deze data gaat het safety-team aan de slag en kan aan de hand van trendanalyses het safety-team maandelijks de verschillende afdelingshoofden tijdig alarmeren en bijsturen in het kader van werkplaatsinspecties en specifieke te bezoeken personen.

Waar ligt de nadruk voor de organisatie ikv VCA**?

· Kwalitatieve werkplaatsinspecties

· Betrokkenheid op de werven

· Toepassen preventie hiërarchie

· Procesmatige aanpak en interactie

· Verbetering ikv persoonlijke beschermingsmiddelen

· Besluitvorming na een Safety meeting.

· Relatiebeheer

Meerwaarde VCA** voor Logi-technic?

Logi-technic streeft voortdurend naar de optimalisatie van haar activiteiten in combinatie met het behoud van een flexibele en creatieve aanpak. Onze doelstelling is om steeds opnieuw de meest geschikte oplossing voor uw projecten uit te werken. Dit niet alleen door een uitgebreid gamma van diensten aan te bieden, maar ook door steevast de nadruk te leggen op veiligheid, gezondheid en milieu.

Als VCA**-gecertificeerd bedrijf worden wij jaarlijks geauditeerd op diverse criteria, waarbij rekening gehouden wordt met de geldende wetgeving, reglementering en normering, maar ook met de activiteiten die wij uitvoeren en de gebruikte materialen op de werkplek. Onze medewerkers zijn voorzien van de nodige PBM’s en zijn bekend met het gebruik hiervan.

Deze VCA** certificatie getuigt van een continue inzet van zowel onze medewerkers als van ons management, die de opgestelde werkprocedures nauwgezet naleven. Deze aanpak zorgt voor een aangename samenwerking en beperkt ongevallen tot het strikte minimum.

Logi-technic maakt gebruik van een volledig gedigitaliseerd opvolgsysteem voor klachten en verbeterpunten aan de hand van toolbox-meetings, LMRA’s e.d.

Al onze medewerkers worden op regelmatige basis bijgeschoold volgens een intern bepaalde en aan de VCA** gekoppelde opleidingsmatrix. Bijscholing gebeurt zowel intern als extern, bij erkende opleidingsinstituten en examen-bureaus.

De VCA** matrix is een overzicht in de competenties en de certificering van onze medewerkers, zodat zij op de juiste opdrachten worden ingezet. Daarnaast zorgt deze matrix voor een nauwkeurige opvolging van herhalingscursussen of hernieuwingen van de reeds behaalde certificaten. Deze vormen een bewijs naar hun vakmanschap.