ESF Project Growing Together

Logi-technic is een mensenbedrijf: een bedrijf voor en door zijn medewerkers. Om te groeien en successen te boeken als bedrijf, beseffen we dat onze medewerkers de belangrijkste asset zijn voor een goede dienstverlening. We blijven geloven in een vlakke organisatiestructuur omdat deze de laagdrempeligheid bevordert en we dicht bij onze medewerkers staan.

Logi-technic blijft groeien en met dit ESF-project willen we die groei ondersteunen. We willen verder bouwen aan een strategisch HR beleid zodat onze medewerkers zich blijven erkend en gewaardeerd voelen en dat we hen uitgebreide en transparante toekomstperspectieven kunnen blijven bieden. Dit doen we binnen dit project te werken aan competentiebeleid, jobinhoud, leiderschap, loopbaanbeleid en onthaal.

Startdatum Project: 01/02/2019
Einddatum Project: 31/07/2020

We zetten in op een duurzaam loopbaanbeleid

Omschrijving: Door het uitwerken van opleidingstrajecten en groeipaden per functie kunnen we de medewerkers perspectief bieden voor een duurzame tewerkstelling. Aan de hand van een nieuwe evaluatiecyclus kan de omslag gemaakt worden naar loopbaangesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen.

We zetten in op een passende jobinhoud

Omschrijving:We zitten in een constant evoluerende arbeidsmarkt. Nieuwe technologieën zullen de jobinhoud van onze medewerkers drastisch doen veranderen. Via L&D initiatieven willen we onze medewerkers voorbereiden en ondersteunen in deze verandering. Daarnaast werken we aan een verbreding van hun takenpakket om de jobsatisfactie te verhogen.

We zetten in op een toekomstgericht competentiebeleid

Omschrijving: Deze veranderingen vragen een aangepast competentiedenken. We zullen in de toekomst inzetten op nieuwe en andere competenties die binnen de bedrijfsprocessen geïntegreerd moeten worden.

We zetten in op inspirerend leiderschap

Omschrijving: We willen als organisatie sterk inzetten op interne mobiliteit. Dit betekent het uitwerken van een beleid rond de selectie van toekomstige leidinggevenden en het opzetten van een beleid rond de wijze waarop medewerkers kunnen doorgroeien naar een leidinggevende positie binnen de organisatie.

We zetten in op een warm onthaal

Omschrijving: Bij onze groei blijft de medewerker centraal staan. Een goeie, warme, professionele opstart van een nieuwe medewerker is hierbij cruciaal. We willen ons onthaalbeleid upscalen en moderniseren.

 Bijdrages bij benadering:

Bijdrage vanuit ESF: € 32.000
Bijdrage vanuit VCF: € 48.000

Wil je met ons mee groeien?

Maak deel uit van ons fantastisch team!

Naar een toekomst Bij GRITT